Nők a Jelenben

A nemek közötti esélyegyenlőség az egész társadalom érdeke

 

A Nők a Jelenben célja felhívni a figyelmet a legfőbb teendőkre annak érdekében, hogy hazánkban a nők szempontjai a férfiakéval egyensúlyban érvényesüljenek. Fontos feladatok vannak előttünk. Az emberek ma még könnyen elsiklanak a felett, hogy a nők hangja a közéletben halk. Feladatunknak érezzük meggyőzni a bátortalanokat, hogy mondják el véleményüket a világról, benne a férfiakról és nőkről. A nemek közti esélyegyenlőség az egész társadalom érdeke, ami azonban csak akkor teljesedhet ki, ha nők és férfiak társadalmon belüli arányuknak megfelelő súllyal vehetnek részt a közügyek intézésében és a politikai döntéshozatalban.